UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Czym są ubezpieczenia komunikacyjne? – Odpowiedź jest prosta, to ubezpieczenia, które swą ochroną obejmują wszelkiego typu pojazdy – samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, ciągnik rolniczy, motocykl motorower, skuter, quad i wszystkie inne…

Ubezpieczenie OC – Odpowiedzialność Cywilna

Szczególnym typem ubezpieczenia jest ubezpieczenie OC czyli odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które musi wykupić każdy właściciel pojazdu. Zakres tego ubezpieczenia jest taki sam, niezależnie od tego w jakiej firmie zdecydujesz się je wykupić. Jest to spowodowane tym, że zakres tego ubezpieczenia reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Jak wspomniano powyżej, zakres jest taki sam w każdym Towarzystwie Ubepieczeniowym i obejmuje ochroną szkody wyrządzone innym osobom, które powstały w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Czyli przykładowo powodując „stłuczkę” nie musisz się martwić o swoje finanse, całą szkodę (naprawę) pokrywa firma ubezpieczeniowa z Twojej polisy OC. Niezależnie od tego czy uszkodzone zostało mienie (np. samochód) czy spowodowałeś obrażenia ciała innej osoby.

Wiele przydatnych informacji na temat ubezpieczeń OC (i nie tylko) znajdziesz w dziale pytania i odpowiedzi

OC to nie wszystko – co jeszcze?

Ubezpieczenia pojazdów to oczywiście nie tylko opisane wyżej obowiązkowe OC. W naszej ofercie posiadamy wszystkie możliwe ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów. Są to produkty dobrowolne, które w odróżnieniu od OC chronią Twój pojazd lub Ciebie i pasażerów. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

AUTO CASCO to ubezpieczenie które zapewnia Ci wypłatę odszkodowania w przypadku utraty – kradzieży lub uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia. Jest ubezpieczeniem, które możesz wykupić samodzielnie lub w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi np. z OC.

Spowodowałeś stłuczkę? Nie dość że uszkodziłeś inny samochód to w dodatku rozbity jest też Twój. Z ubezpieczenia OC wypłacone zostanie odszkodowanie jedynie osobie poszkodowanej. A co z twoim autem? Jeśli nie masz Auto Casco naprawisz je z własnych środków.

Przykłady innych zdarzeń niż stłuczka, po wystąpieniu których przysługuje wypłata odszkodowania z Auto Casco:

 • kradzież pojazdu,
 • zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz,
 • szkody w pojeździe wyrządzonej przez osoby nieznane (tzw. „szkody parkingowe”),
 • nieumyślne szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu,
 • szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (powodzie, huragany, gradobicia).

Jest produktem, który swą ochroną obejmuje wszystkie szyby zamontowane w Twoim pojeździe, przed wybiciem, stłuczeniem lub innym uszkodzeniem. Nie można go wykupić jako samodzielny produkt, dostępny jest tylko jako dodatek do polisy OC lub AC.

Przykład: lecący kamień spod koła innego samochodu, uderza w Twoją przednią szybę powodując jej pęknięcie lub odprysk. Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie szyb, nie musisz martwić się o jej wymianę. Zgłaszasz Ubezpieczycielowi szkodę i odstawiasz auto do warsztatu, gdzie szyba zostaje wymieniona, a Ty nie płacisz ani grosza.

Przykłady innych zdarzeń, po wystąpieniu których możesz liczyć na bezpłatną naprawę lub wymianę:

 • odprysk w szybie czołowej,
 • wybicie szyby przez złodzieja lub chuligańskie zachowania,
 • inne losowe zdarzenia powodujące uszkodzenia szyb.

Jest produktem, które możesz wykupić samodzielnie lub w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi np. z OC. Ubezpieczenie to chroni kierowcę oraz wszystkich pasażerów, w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego uszkodzenie ciała bądź utratę życia podczas jazdy pojazdem. Należy pamiętać, że wypłata odszkodowania przysługuje również kierowcy, który nie jest właścicielem pojazdu (np. pożyczył auto od Ciebie).

Odszkodowanie w ramach polisy NNW wypłacane jest wszystkim osobom podróżującym samochodem biorącym udział w wypadku. Ale nie tylko. Również wypadki powstałe podczas załadunku/rozładunku, zmiany koła, itp.

Istnieje również drugi typ komunikacyjnego ubezpieczenia NNW, który nie jest przypisany do pojazdu, a do konkretnej osoby. Wówczas ubezpieczona osoba objęta jest ochroną od następst drogowych wypadków, np. podczas kierowania dowolnym pojazdem (również rowerem), także jako pieszy (np. w wyniku potrącenia) lub wszelkich innych zdarzeń mogących powstać na drodze.

Ubezpieczenie Assistance to przede wszystkim spokój podczas podróżowania. Kierowca nie musi się martwić, że w przypadku awarii pojazdu (unieruchomienie) czy wypadku będzie skazany na ponoszenie kosztów naprawy lub holowania auta oraz inne związane z tym niewygody. Pomoc assistance udzielana jest również w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu (samochód zastępczy).

Ubezpieczeniem Assistance objęty jest nie tylko pojazd ale również wszystkie podróżujące nim osoby. Dlatego w ramach pomocy możesz liczyć nie tylko na naprawę czy holowanie, ale również zakwaterowanie w hotelu, kontynuację podróży lub odwiezienie do wskazanego miejsca.

Assistance działa nie tylko w kraju ale również za granicą. Jest produktem, które możesz wykupić samodzielnie lub w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi np. z OC lub AC. Możesz je wykupić na okres 1 roku lub w formie krótkoterminowej.

Wiele Towarzystw dodaje podstawowy wariant pomocy Assistance bezpłatnie lub za symboliczną opłatą do ubezpieczenia OC. Wariant ten zazwyczaj zapewnia pomoc w postaci holowania jedynie po wypadku.

Oprócz wymienionych powyżej, w naszej ofercie znajdziesz również inne ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ochrona prawna – ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej kierowcy, tj. koszty pomocy prawnej, w tym koszty sądowe, wynagrodzenie adwokatów, koszty tłumaczeń, dojazdów, koszty notarialne, które ubezpieczony poniósł w celu obrony lub dochodzenia swoich praw przed sądem w sprawach karnych i cywilnych, w których występuje jako powód lub pozwany.
 • Zielona Karta – jest to rozszerzenie ubezpieczenia OC, działa poza granicami Unii Europejskiej
 • GAP – Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego samochodu (GAP fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku samochodu używanego (GAP AutoCasco) a jego wartością rynkową z dnia powstania szkody całkowitej.
 • Opony – Ubezpieczenie „Opony” zapewnia, bez względu na wiek pojazdu, wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub odholowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu świadczącego usługi (jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie będzie możliwa).

KONTAKT Z NAMI:


Ubezpieczenia FHU MACX
Biuro ubezpieczeń w Dukli
ul. Trakt Węgierski 26b
38-450 Dukla
czynne w godz.: 8:00 - 16:00

tel/fax: 13 433 56 84
tel kom: 607 587 566
tel kom: 508 378 589

biuro@ubezpieczenia-dukla.pl