Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Jesteś właścicielem domu? Zobacz jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo. - Ubezpieczenia Dukla - FHU MACX, Maciej KostyraUbezpieczenia Dukla – FHU MACX, Maciej Kostyra

Jesteś właścicielem domu? Zobacz jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo.

Prawo polskie nakłada na każdego właściciela budynku mieszkalnego kilka bardzo istotnych obowiązków. Są to czynności które bezwzględnie należy wykonać co pewien okres czasu. Sporo osób o tym nie wie, i nieświadomie naraża się na przykre konsekwencje. O jakie czynności dokładnie chodzi przedstawiamy w dalszej części, tego krótkiego wpisu.

 

 

Dlaczego to takie ważne i dlaczego o tym piszemy?

Jednym z obowiązków każdego właściciela domu jest coroczny przegląd kominiarski.

Załóżmy, że w domu na skutek zapalenia się sadzy w kominie powstał pożar. Poniesione straty materialne są ogromne. Licząc na odszkodowanie z ubezpieczenia w tej sytuacji należy pamiątać, że ubezpieczyciel przy rozpatrywaniu zgłoszonej szkody, może zażądać od właściciela budynku protokołu z przeglądu kominiarskiego lub rachunku za taką usługę. Jeśli taki dokument zostanie dostarczony, to w porządku.

A co jeśli nie? Ubezpieczyciel ma prawo do ograniczenia lub całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania. Zapytacie – dlaczego? Generalna zasada jest taka, że ubezpieczony klient ma obowiązek zapobiegać szkodzie i należycie troszczyć się o to, żeby do niej nie doszło. Jeśli przyczyną powstania pożaru było zapalenie się sadzy, a właściciel nie zadbał o sprawność kanałów spalinowych komina to jest to naruszenie tej zasady.

Przegląd kominiarski to nie koniec. We wszystkich ogólnych warunkach ubezpieczenia domów i mieszkań są zapisy o obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w tym budowlanego. Dlatego poniżej przedstawiamy wyciąg z obowiązków nakładanych przez prawo budowlane na wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych.

OBOWIĄZEK JAK CZĘSTO OSOBA UPRAWNIONA DO KONTROLI/CZYSZCZENIA
Kontrola okresowa przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
raz w roku

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do kominowych przewodów dymowych i spalinowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych
 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych.
Czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowych i spalinowych):
 1. od palenisk opalanych paliwem stałym
 2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
 1. raz na 3 miesiące
 2. raz na 6 miesięcy
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymaga kwalifikacji kominiarskich. Można je wykonywać samodzielnie.
Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. raz na 5 lat Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.
Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowych. raz w roku Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności).
Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów:
 1. opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
 2. opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym oefektywnej nominalnej wydajności 20kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
 1. raz na 2 lata
 2. raz na 4 lata
Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Tagi:


KONTAKT Z NAMI:


Ubezpieczenia FHU MACX
Biuro ubezpieczeń w Dukli
ul. Trakt Węgierski 26b
38-450 Dukla
czynne w godz.: 8:00 - 16:00

tel/fax: 13 433 56 84
tel kom: 607 587 566
tel kom: 508 378 589

biuro@ubezpieczenia-dukla.pl