Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Pytania i odpowiedzi - Ubezpieczenia Dukla - FHU MACX, Maciej KostyraUbezpieczenia Dukla – FHU MACX, Maciej Kostyra

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania odnośnie ubezpieczeń wraz z odpowiedziami na nie. Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, nie czekaj tylko napisz do nas.

pytania pogrupowane są w działy, w zależności od rodzaju ubezpieczenia:

O ubezpieczeniach – ogólnie
Ubezpieczenia komunikacyjne – OC
Ubezpieczenia komunikacyjne – pozostałe
Ubezpieczenia majątkowe

O ubezpieczeniach ogólnie

Pytania i odpowiedzi

Jest to ubezpieczenie, które chroni Twój majątek od wszystkich ryzyk. W praktyce oznacza to, że polisa obejmuje wszystkie te zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.

All risks daje szeroki zakres ochrony. I w dodatku, co ciekawe, nie ten zakres sam w sobie jest tu podstawowym plusem, tylko fakt, że z polisy AllRisks łatwiej dostać odszkodowanie. Ciężar dowodu spoczywa bowiem na ubezpieczycielu. Ty tylko zgłaszasz szkodę, a towarzystwo, ma podstawę do odmowy wypłaty tylko wtedy gdy wyraźnie wskaże, który punkt z katalogu wyłączeń dotyczy Twojego przypadku. Na tym polega wygoda tej formuły ubezpieczenia.

Podsumowując. „Zwykłe” polisy różnią się od „AllRisk” tym, że chronią majątek przed wymienionymi w warunkach konkretnymi zdarzeniami (np. powódź, pożar, zalanie, kradzież itd.), natomiast AllRiskowe ubezpieczenia chronią przed wszystkim co nie zostało w warunkach wykluczone.

Ubezpieczenia komunikacyjne – OC

Pytania i odpowiedzi

TAK – kwestię tę regulują przepisy, a dokładnie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego, który jest zarejestrowany w Polsce musi ten pojazd ubezpieczyć w zakresie OC. Za niespełnienie tego obowiązku przewidywane są wysokie opłaty karne.

NIE – obowiązkową polisę OC zawiera się na okres 1 roku i nie ma możliwości zawarcia umowy na krótszy lub dłuższy czas. Natomiast płatność za roczną polisę można rozłożyć na dogodne raty.

NIE – ubezpieczenie OC zapewnia wypłatę odszkodowania tylko osobom poszkodowanym przez Ciebie podczas takiego zdarzenia. Z Twojej polisy OC wypłacone zostanie odszkodowanie za szkody w mieniu (np. uszkodzenia pojazdów, bagażu, itd.) oraz za szkody na osobach (np. obrażenia ciała).

Wysokość wypłacanych odszkodowań zależy od wielkości wyrządzonej szkody i w każdym przypadku jest inna. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych, a zatem maksymalną wysokością wypłacanego odszkodowania są ustawowo ustalone Sumy Gwarancyjne. Wynoszą one 1.000.000 Euro – dla szkód w mieniu oraz 5.000.000 Euro w przypadku szkód na osobie. Oznacza to, że każdy posiadacz polisy OC w przypadku wyrządzenia szkody może liczyć na to, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania osobie pokrzywdzonej na maksymalną kwotę wymienioną powyżej.

Zdecydowanie NIE – w Polsce właściciel każdego pojazdu, który jest zarejestrowany musi mieć ważną polisę OC na ten pojazd. Niezależnie od tego czy pojazd jest użytkowany czy nie. Należy zapewnić ciągłość ubezpieczenia, tzn. nie można mieć przerwy w ochronie, gdyż brak polisy OC na choćby jeden dzień wiąże się z opłatą karną nakładaną przez UFG.

w Polsce działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który nakłada kary na właścicieli nieubezpieczonych pojazdów.

Rutynowa kontrola Policji, która raz na jakiś przytrafia się każdemu kierowcy, prawie zawsze oznacza kontrolę dokumentów – w tym ważność ubezpieczenia OC. Jeżeli nie posiadasz wykupionej i ważnej polisy, możesz spodziewać się, że sprawa szybko trafi do UFG, który nałoży na Ciebie sporą karę.

Kontrola drogowa Policji to jedno, ale UFG posiada też bardzo sprawny system informatyczny, który wychwytuje z bazy nieubezpieczone pojazdy i nakłada kary na ich właścicieli. Kary spadają nie tylko na kierowców, którzy w ogóle nie posiadają polisy, ale też na tych, którzy z zawarciem umowy nieco się spóźnili. Jeżeli pojazd choć jeden dzień był nieubezpieczony, jego właściciel może spodziewać się kary.

Wysokość opłat karnych nakładanych przez UFG w 2017r.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy, inne) oraz od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.
Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

okres bez ubezpieczenia samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy
powyżej 14 dni 4 000 zł 6 000 zł 670 zł
od 4 do 14 dni 2 000 zł 3 000 zł 340 zł
od 1 do 3 dni 800 zł 1 200 zł 130 zł

po więcej informacji na ten temat odsyłamy na stronę Funduszu https://www.ufg.pl/

Znane są już również wysokości opłat karnych obowiązujące w 2018r.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

okres bez ubezpieczenia samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy
powyżej 14 dni 4 200 zł 6 300 zł 700 zł
od 4 do 14 dni 2 100 zł 3 150 zł 350 zł
od 1 do 3 dni 840 zł 1 260 zł 140 zł

Ubezpieczenia komunikacyjne – pozostałe

Pytania i odpowiedzi

AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, gwarantujące wypłatę odszkodowanie w przypadku jego kradzieży lub uszkodzenia. Więcej na ten temat opisaliśmy na tej stronie.

Ogólnie rzecz biorąc wysokość odszkodowania z polisy AC zależy od wartości pojazdu wskazanej przez właściciela w dniu podpisania polisy. Odszkodowanie nie będzie wyższe niż ta kwota, jednak może być niższe. Dlaczego? Otóż odszkodowania w ramach AC wypłacane są na podstawie średniej ceny pojazdu z dnia powstania szkody. Czyli załóżmy, że wykupiłeś polisę AC na swój samochód, i został on skradziony po kilku miesiącach. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając średnią wartość takiego samochodu obliczoną w dniu kradzieży, a nie sumę podaną przy zawieraniu umowy.

Można od tej zasady odstąpić wybierając opcję „stała suma ubezpieczenia przez cały okres umowy” – wówczas w przypadku wystąpienia szkody (nawet pod sam koniec obowiązywania polisy) Towarzystwo wypłaci odszkodowanie bez ponownej wyceny wartości pojazdu.

Ubezpieczenia majątkowe

Pytania i odpowiedzi

KONTAKT Z NAMI:


Ubezpieczenia FHU MACX
Biuro ubezpieczeń w Dukli
ul. Trakt Węgierski 26b
38-450 Dukla
czynne w godz.: 8:00 - 16:00

tel/fax: 13 433 56 84
tel kom: 607 587 566
tel kom: 508 378 589

biuro@ubezpieczenia-dukla.pl